New localities of the rare species Monotropa hypophegea in West Pomerania

Ładowanie...
Miniatura

Data

2016

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Abstrakt

This study presents new localities of Monotropa hypophegea L. – a species rare to Poland and to West Pomerania. They were recorded in the Barlinek-Gorzow Landscape Park, in the vicinity of the Płonno village, which is situated eastwards, 6 km away from Barlinek. They occur in the mixed forests that belong to the Forest Inspectorate of Barlinek, in the forest sections: 705f, 708b, 709a, and 709b. Population of this species comprises over 300 specimens.
Niniejsza praca przedstawia nowe stanowiska korzeniówki mniejszej Monotropa hypophegea L. – rzadkiego gatunku w Polsce i na Pomorzu Zachodnim. Odnotowano je na terenie Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego, w okolicy miejscowości Płonno, oddalonej o ok. 6 km na wschód od Barlinka. Gatunek ten odnotowano w lasach mieszanych należących do Nadleśnictwa i Leśnictwa Barlinek, w oddziałach leśnych 705f, 708b, 709a i 709b. Populacja Monotropa hypophegea liczyła ponad 300 osobników.

Opis

Słowa kluczowe

Barlinek-Gorzow Landscape Park, Monotropa hypophegea, Forest Inspectorate of Barlinek, new localities, Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy, korzeniówka mniejsza, Leśnictwo Barlinek, nowe stanowiska

Cytowanie

Bacieczko W., Borcz A. (2016) New localities of the rare species Monotropa hypophegea in West Pomerania. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech., 330(40)4, 19–22. doi 10.21005/AAPZ2016.40.4.02