Opracowanie i charakterystyka materiałów bionanocelulozowych do zapobiegania kolonizacji przez drobnoustroje patogenne oraz do eradykcji biofilmów bakteryjnych : rozprawa doktorska

Ładowanie...
Miniatura

Data

2023

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Abstrakt

Opis

Słowa kluczowe

bandaże, biofilmy, drobnoustroje chorobotwórcze, nanoceluloza, opatrunki

Cytowanie

Ciecholewska-Juśko, D. W. (2022). Opracowanie i charakterystyka materiałów bionanocelulozowych do zapobiegania kolonizacji przez drobnoustroje patogenne oraz do eradykcji biofilmów bakteryjnych : rozprawa doktorska. Szczecin, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 208 kart luzem. (Niepublikowana praca doktorska) https://hdl.handle.net/20.500.12539/1734