Wpływ czasu zatrzymania ścieków w rurociągu ciśnieniowym kanalizacji sanitarnej na stężenie siarkowodoru w studni rozprężnej

Ładowanie...
Miniatura

Data

2023

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Abstrakt

Opis

Słowa kluczowe

odprowadzanie ścieków, siarkowodór, ścieki, uzdatnianie ścieków

Cytowanie

Bogusławski, B. (2023). Wpływ czasu zatrzymania ścieków w rurociągu ciśnieniowym kanalizacji sanitarnej na stężenie siarkowodoru w studni rozprężnej = Influence of sewage hydraulic retention time in pressure sanitary sewer on hydrogen sulphide concentration in discharge well : rozprawa doktorska. Szczecin, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. 147 s. (Niepublikowana praca doktorska) http://hdl.handle.net/20.500.12539/1912