Selenium content in the ovaries of free-liwing Cervidae from nordeastern Poland

dc.contributor.authorSkibniewska, Ewa M.
dc.contributor.authorSkibniewski , Michał
dc.contributor.authorVovk, Stakh S.
dc.contributor.authorHanusz, Ewa
dc.contributor.organizationDepartment of Biology of Animal Environment, Institute of Animal Science, Warsaw University of Life Sciences, Warsaw, Polanden
dc.contributor.organizationDepartment of Morphological Sciences, Institute of Veterinary Medicine, Warsaw University of Life Sciences, Warsaw, Polanden
dc.contributor.organizationInstitute of Agriculture of the Carpathian region of National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Obroshyn, Lviv region, Ukraineen
dc.contributor.organizationDistrict Veterinary Inspectorate, Bystrzyca Kłodzka, Polanden
dc.date.accessioned2024-04-02T20:01:21Z
dc.date.available2024-04-02T20:01:21Z
dc.date.issued2024-03-01
dc.description.abstractSelenium is counted among the trace elements necessary for the maintenance of metabolic processes occurring in the animal body, including the proper functioning of the reproductive system. The aim of the study conducted was to analyze the selenium content in the ovaries of red deer (Cervus elaphus) and European roe deer (Capreolus capreolus) in an attempt to establish a range of reference values for individuals of these species. Selenium concentrations in tissues tested were determined using spectrofluorometric method after wet mineralization in HNO3 and HClO4 mixture. Ovaries Se concentrations ranged from 0.034–0.338 mg⋅kg−1 wet weight and 0.015–0.285 mg⋅kg−1 wet weight in roe deer and red deer respectively. Based on the results, it was found that the average selenium content was higher in the ovaries of red deer and was 0.11 while in roe deer it was 0.09 mg⋅kg−1 wet weight. The gonads of European roe deer were characterized by higher variability of the analyzed pa rameter in relation to samples obtained from female red deer. The coefficient of variation in their case was almost 90.1, while the value of the coefficient of variation for selenium content in the parenchymal layer of ovaries in red deer was almost 67.6.en
dc.description.abstractSelen zaliczany jest do pierwiastków śladowych niezbędnych do zachowania proce sów metabolicznych zachodzących w organizmie zwierząt, m.in. do prawidłowego funkcjonowania układu rozrodczego. Celem prowadzonych badań była analiza zawartości selenu w jajnikach jele nia szlachetnego (Cervus elaphus) oraz sarny europejskiej (Capreolus capreolus), stanowiąca próbę ustanowienia zakresu wartości referencyjnych dla osobników tych gatunków. Selen w badanych tkan kach oznaczono metodą spektrofluorometryczną po wcześniejszej mineralizacji w mieszaninie HNO3 i HClO4. Zawartość selenu mieściła się w zakresie 0,034–0,338 mg⋅kg−1 i 0,015–0,285 mg⋅kg−1 mokrej masy odpowiednio u saren i jeleni. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że średnia zawar tość selenu była wyższa w jajnikach jeleni i wynosiła 0,11, podczas gdy u saren była to wartość 0,09 mg⋅kg−1 mokrej masy. Gonady sarny europejskiej cechowały się większą zmiennością, analizowanego parametru w stosunku prób pozyskanych od samic jelenia szlachetnego. Współczynnik zmienności wynosił w ich przypadku niemal 90,1, natomiast wartość współczynnika zmienności dla zawartości selenu w warstwie miąższowej jajników u jelenia szlachetnego wynosiła niemal 67,6.pl
dc.identifier.citationSkibniewska E.M., Skibniewski M., Vovk S.S., Hanusz E. (2023) Selenium content in the ovaries of free-liwing Cervidae from nordeastern Poland, Folia Pomer.Univ.Technol.Stetin., Agric,. Aliment., Pisc., Zootech., 369(68)4,83-92. doi 10.21005/AAPZ2023.68.4.9
dc.identifier.doi10.21005/AAPZ2023.68.4.9
dc.identifier.eissn2300-5378
dc.identifier.issn2081-1284
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12539/1982
dc.language.isoen
dc.page.number83–92
dc.publisherWydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczeciniepl
dc.relation.ispartofseriesAgricultura, Alimentaria, Piscaria et Zootechnicaen
dc.rightsAttribution-NonCommercial 3.0 Polanden
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/
dc.subjectseleniumen
dc.subjectovariesen
dc.subjectruminantsen
dc.subjectroe deeren
dc.subjectred deeren
dc.subjectselenpl
dc.subjectjajnikipl
dc.subjectprzeżuwaczepl
dc.subjectsarnapl
dc.subjectjeleń szlachetnypl
dc.subject.othernauki o Ziemi i środowiskupl
dc.subject.othertechnologia żywności i żywieniapl
dc.titleSelenium content in the ovaries of free-liwing Cervidae from nordeastern Polanden
dc.title.alternativeZawartość selenu w jajnikach wolno żyjących Cervidae z terenu północno-wschodniej Polskipl
dc.typeArticleen

Pliki

Oryginalne pliki
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Miniatura
Nazwa:
AAPZ2023.68.4.9.pdf
Rozmiar:
334.6 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Licencja
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Brak miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
1.13 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Opis: