Kryteria siedliskowe i fitocenotyczne w ocenie cenności przyrodniczej i optymalizacji ochrony wybranych rezerwatów torfowisk polskich

Ładowanie...
Miniatura

Data

2023

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Abstrakt

Opis

Słowa kluczowe

rośliny torfowisk, torfowiska

Cytowanie

Grabowska, E. (2023). Kryteria siedliskowe i fitocenotyczne w ocenie cenności przyrodniczej i optymalizacji ochrony wybranych rezerwatów torfowisk polskich = Habitat and phytocoenotic criteria in the assessment of natural value and optimization of the protection of selected peatland reserves in Poland. Szczecin, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 113 s. (Niepublikowana praca doktorska) http://hdl.handle.net/20.500.12539/1900