Układy katalityczne na bazie pirydyniowych cieczy jonowych i kwasów Lewisa - zastosowanie w wybranych procesach cykloaddycji

Ładowanie...
Miniatura

Data

2012

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Abstrakt

Opis

Słowa kluczowe

ciecze jonowe, kwasy Lewisa, reakcja Dielsa-Aldera, reakcje perycykliczne

Cytowanie

Bittner, B.(2012). Układy katalityczne na bazie pirydyniowych cieczy jonowych i kwasów Lewisa - : zastosowanie w wybranych procesach cykloaddycji. Szczecin, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 169 s. (Niepublikowana praca doktorska) https://hdl.handle.net/20.500.12539/608