Wpływ technologii naprawy podłużnicy samochodowej, wykonanej ze stali DP na przebieg aktywacji poduszki gazowej

dc.contributor.authorGałdyński, Dominik
dc.contributor.authorLisowski, Maciej promotor
dc.contributor.organizationZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatronikipl_PL
dc.contributor.organizationZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatronikipl_PL
dc.date.accessioned2022-09-28T12:32:07Z
dc.date.available2022-09-28T12:32:07Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractGłównym celem pracy było wykazanie wielkości wpływu technologii naprawy podłużnicy samochodowej, wykonanej ze stali DP na przebieg aktywacji poduszki gazowej i jej interakcję z przemieszczającą się głową fantomu, podczas zderzenia czołowego. Cechą charakterystyczną tej pracy jest próba ujęcia problemu w sposób szerszy od dotąd proponowanych. Uwzględnienie w warunkach testu zderzeniowego spadku sztywności karoserii, działania urządzeń bezpieczeństwa biernego pojazdu i ich interakcja z ruchem fantomu. W przebiegu badań eksperymentalnych w oparciu o przyjęty model przedniej podłużnicy samochodowej wykonany ze stali DP 1OOO, wykazano spadek o 25% jej wytrzymałości na ściskanie po wykonaniu na niej złącza spawanego metodą GMAW. Oszacowano wpływ tego zjawiska na działanie systemu SRS i deformację samego pojazdu w kontekście napraw pokolizyjnych i wtórnego udziału tak naprawionego pojazdów w zderzeniu czołowym. Wykazano, że spadek wytrzymałości podłużnicy pozostaje w ścisłym związku ze zmianą czasu aktywacji poduszki gazowej i jej interakcją z przemieszczającym się ciałem kierowcy podczas zderzenia czołowego. Wyznaczono zmiany czasu aktywacji poduszki gazowej spowodowane zmianą wytrzymałości podłużnicy przedniej oraz nowy czas kontaktu głowy fantomu z poduszką gazową. Uzyskane wyniki analizy czasoprzestrzennej, uwzględniające zmiany wytrzymałości podłużnicy, wskazały istotne zaburzenia w synchronizacji poduszki gazowej z przemieszczającą się głową fantomu. Przeprowadzone modelowanie wykazało, że w skrajnym przypadku przemieszczająca się głowa fantomu dotarła do punktu, w którym powinien nastąpić kontakt z poduszką gazową o 4,3 ms za wcześnie. Obserwacja pośrednia crashtestu z prędkością 23 km/h, gdzie kontakt głowy fantomu z poduszką gazową nastąpił o ok. 2 ms za wcześnie, powodując znaczny wzrost opóźnienia oddziałującego na głowę wskazuje słuszność tezy pracy, o istotnym pogorszeniu jakości bezpieczeństwa biernego pojazdu na skutek napraw blacharskich podłużnicy samochodowej wykonanej ze stali DP. Przeprowadzone badania i analizy pozwoliły na potwierdzenie tezy pracy, że wykorzystywanie metod spawalniczych GMAW w procesach post-produkcyjnych do napraw blacharskich podłużnicy samochodowej, wykonanej ze stali DP, może zaburzać pierwotne właściwości wytrzymałościowe tej konstrukcji, powodując istotne pogorszenie poziomu jakości bezpieczeństwa biernego pojazdu.pl_PL
dc.description.abstractThe main aim of the study was to demonstrate the impact of the repair technology of the car's longitudinal member made of DP steel on the gas cushion activation and its interaction with the moving phantom head during a frontal collision. A characteristic feature of this work is an attempt to present the problem in a broader way than that proposed so far. Taking into account the drop in body stiffness in the crash test conditions, the operation of the safety devices of the passive vehicle and their interaction with the movement of the phantom. In the course of experimental tests, based on the stringer model made of DP 1OOO steel, a decrease of 25% in its compressive strength was demonstrated after making a GMAW welded joint on it. The impact of this phenomenon on the operation of the SRS system and the deformation of the vehicle itself was estimated in the context of post-collision repairs and the secondary contribution of the repaired vehicles in a collision. lt has been shown that the decrease in the strength of the side member is closely related to the change in the activation time of the gas cushion and its interaction with the moving body of the passenger during a frontal collision. The changes in the activation time of the gas cushion caused by the change in the strength of the front side member and the new contact time of the phantom's head with the gas cushion were determined . The obtained results of the space-time analysis, taking into account changes in the strength of the stringer, indicated significant disturbances in the synchronization of the gas cushion with the moving head of the phantom . The performed modeling showed that in the extreme case, the moving phantom head reached the point where it should be in contact with the gas cushion by 4.3 ms too early. The indirect observation of the crash test at a speed of 23 km I h, where the contact of the phantom's head with the gas cushion was about 2 ms too early, causing a significant increase in the delay affecting the head, indicates the correctness of the thesis, about a significant deterioration in the quality of safety of the passive vehicle due to sheet metal repairs car side member made of DP steel. The conducted research and analyzes confirmed the thesis that the use of GMAW welding methods in post-production processes for sheet metal repairs of a car longitudinal member made of DP steel may disturb the original strength properties of this structure, causing a significant deterioration of the quality level of passive safety of the vehicle.en
dc.identifier.citationGałdyński, D. (2022). Wpływ technologii naprawy podłużnicy samochodowej, wykonanej ze stali DP na przebieg aktywacji poduszki gazowej : rozprawa doktorska. Szczecin, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 161 s. (Niepublikowana praca doktorska) https://hdl.handle.net/20.500.12539/1523pl_PL
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12539/1523
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczeciniepl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/*
dc.subjectnadwozia samochodowepl_PL
dc.subjectpoduszki powietrzne w samochodachpl_PL
dc.subjecturządzenia bezpieczeństwa w samochodachpl_PL
dc.subject.otherDyscyplina::Nauki inżynieryjno-technicznepl_PL
dc.titleWpływ technologii naprawy podłużnicy samochodowej, wykonanej ze stali DP na przebieg aktywacji poduszki gazowejpl_PL
dc.typeThesisen

Pliki

Oryginalne pliki
Teraz wyświetlane 1 - 2 z 2
Ładowanie...
Miniatura
Nazwa:
000232116.pdf
Rozmiar:
6.95 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
tekst pracy doktorskiej
Ładowanie...
Miniatura
Nazwa:
000232116GD.pdf
Rozmiar:
15.18 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
streszczenia w j. pol., ang., recenzje, uchwały
Licencja
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Brak miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
1.13 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Opis: