Wpływ dodatku β-karotenu oraz zwiększonej ilości selenu i witaminy E na użytkowość rozpłodową młodych knurów

Ładowanie...
Miniatura

Data

2002

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Akademia Rolnicza w Szczecinie

Abstrakt

Badania przeprowadzono na 60 knurach linii 990. W 70 dniu życia knurki podzielono na trzy grupy po 20 knurków w każdej z grup: I - kontrolna, II - otrzymująca dodatek 20 mg β - karotenu, III - otrzymująca dodatek 0,3 mg Se oraz 30 mg witaminy E. Wszyskie grupy żywione były jednakową mieszanką pełnoporcjową i wraz z premiksem otrzymywały 0,2 mg Se i 30 mg witaminy E. W związku z powyższym grupa III otrzymywała łącznie 0,5 mg Se i 60 mg witaminy E. Test żywieniowy trwał od 70 do 180 dnia życia knurków. W trakcie doświadczenia określono następujące cechy badanych knurków: masę ciała w 70 i 180 dniu życia knurków, przyrost dzienny, wykorzystanie paszy na kg przyrostu, indeks selekcyjny, wielkość jąder w 70 i 180 dniu życia knurków, aktywność płciową, cechy ilościowe i jakościowe nasienia, aktywność AspAT w osoczu nasienia aktywność GSH-Px i zawartość selenu w osoczu nasienia i surowicy krwi. Knurki otrzymujące dodatek β - karotenu uzyskały istotnie lepsze (P<-0,05) wykorzystanie paszy na kg przyrostu oraz istotnie wyższy (P<-0,05) indeks selekcyjny oceny przeżyciowej. Dodatek β - karotenu wpłynął również korzystnie na aktywność płciową knurków oraz cechy jakościowe nasienia, choć nie stwierdzono różnic statystycznie istotnych. Łączny dodatek 0,5 mg Se i 60 mg witaminy E w grupie III wpłynął istotnie (P<-0,05) na koncentrację i ogólną liczbę plemników w porównaniu z knurkami pozostałych grup. W porównaniu do grupy I knurki grupy III uzyskały istotnie niższy (P<-0,05) procent plemników ze zmianami głównymi i podrzędnymi. Grupa III charakteryzowała się również istotnie wyższym (P<-0,01) procentem plemników z prawidłowym akrosomem, oraz istotnie wyższym (P<-0,01) testem oporności osmotycznej (ORT) w porównaniu do pozostałych grup. Dodatek 0,5 mg Se i 60 mg wit. E wpłynął korzystnie na cechy jakościowe i ilościowe nasienia młodych knurów. W grupie III dwukrotnie niższa, choć nie potwierdzona statystycznie, była aktywność AspAT, co dowodzi że selen skutecznie chronił plemniki przed uszkodzeniem błon komórkowych. Zawartość selenu w osoczu nasienia knurków grupy III była istotnie wyższa (P<-0,05) niż w grupie kontrolnej. Natomiast aktywność GSH-Px w osoczu nasienia knurków grupy III była istotnie niższa w grupie kontrolnej.

Opis

Słowa kluczowe

karoteny, knury, selen, witamina E

Cytowanie

Kołodziej-Skalska, A. (2002). Wpływ dodatku β-karotenu oraz zwiększonej ilości selenu i witaminy E na użytkowość rozpłodową młodych knurów. Szczecin, Akademia Rolnicza w Szczecinie 50 s. (Niepublikowana praca doktorska) https://hdl.handle.net/20.500.12539/1535