Charakterystyka materiałów nanokompozytowych zawierających centra magnetyczne lub nanocząstki magnetyczne

Ładowanie...
Miniatura

Data

2015

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Abstrakt

Opis

Słowa kluczowe

nanokompozyty, nanocząstki, rezonans magnetyczny

Cytowanie

Guskos, A. (2015). Charakterystyka materiałów nanokompozytowych zawierających centra magnetyczne lub nanocząstki magnetyczne. Szczecin, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 79 s. (Niepublikowana praca doktorska) https://hdl.handle.net/20.500.12539/470