Selected Issues of Euthanasia of Animals: Part I – Eliminating the Suffering

dc.contributor.authorMikuła, Małgorzata
dc.contributor.authorKulawik, Mirosława
dc.contributor.authorSzlufik, Krzysztof
dc.contributor.authorRzepiński, Filip
dc.contributor.authorBartyzel, Bartłomiej J.
dc.contributor.authorNowicki, Marek
dc.contributor.authorPaśko, Sławomir
dc.contributor.authorMurawska, Daria
dc.contributor.authorKoczoń, Piotr
dc.contributor.authorGruszczyńska, Joanna
dc.contributor.authorPrzysiecki, Piotr
dc.contributor.authorNiemiec, Tomasz
dc.contributor.organizationDepartment of Morphological Sciences, Warsaw University of Life Sciences, Polanden
dc.contributor.organizationDepartment of Animal Anatomy, Institute of Zoology, Poznań University of Life Sciences, Polanden
dc.contributor.organizationDepartment of Morphological Sciences, Warsaw University of Life Sciences, Polanden
dc.contributor.organizationDepartment of Morphological Sciences, Warsaw University of Life Sciences, Polanden
dc.contributor.organizationDepartment of Morphological Sciences, Warsaw University of Life Sciences, Polanden
dc.contributor.organizationDepartment of Food Hygiene and Public Health Protection, Warsaw University of Life Sciences, Polanden
dc.contributor.organizationVirtual Reality Techniques Division, Warsaw University of Technology, Polanden
dc.contributor.organizationDepartment of Commodity Science and Animal Improvement, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Polanden
dc.contributor.organizationDepartment of Morphological Sciences, Warsaw University of Life Sciences, Polanden
dc.contributor.organizationDepartment of Genetics and Animal Breeding, Warsaw University of Life Sciences, Polanden
dc.contributor.organizationInstitute of Agriculture, Jan Amos Komeński State School of Higher Vocational Education in Leszno, Polanden
dc.contributor.organizationDivision of Animal Nutrition, Warsaw University of Life Sciences, Polanden
dc.date.accessioned2022-02-28T12:53:47Z
dc.date.available2022-02-28T12:53:47Z
dc.date.issued2015
dc.description.abstractFrancis Bacon’s renaissance idea of alleviating the suffering of patients contributed to the creation of the concept of euthanasia and its evolution over the ages with the following change of moral and ethical attitudes in human and veterinary medicine. In the 21’st century there is an ongoing controversy around the legalisation of euthanasia in people terminally ill. On the other hand the quality and quantity of measures imposed on palliative care are improving. Various social groups are trying to justify purposefulness of euthanasia or not to allow to its legalization (Gielen et al. 2009; Łużyński 2011). In world of animals euthanasia is characterized by the willingness of alleviating suffering in devastated animals or in extreme cases threatening the life of people and other animals. In both cases motives of euthanasia can be justified by Polish law including the Constitution of the Republic of Poland.en
dc.description.abstractRenesansowa myśl Francisa Bacona na temat łagodzenia cierpienia u pacjentów przyczyniła się do powstania pojęcia eutanazji i jego ewolucji na przestrzeni wieków wraz z podążającą za nią zmianą postaw moralnych i etycznych w medycynie ludzkiej i weterynaryjnej. W XXI wieku trwa spór na temat legalizacji eutanazji u ludzi terminalnie chorych. Z drugiej strony – poprawie ulega jakość i ilość środków nakładanych na opiekę paliatywną. Różne grupy społeczne próbują uzasadnić celowość eutanazji lub nie dopuścić do jej zalegalizowania (Gielen et al. 2009; Łużyński 2011). W świecie zwierząt eutanazję cechuje chęć zniwelowania cierpienia u osobników wyniszczonych bądź w skrajnych przypadkach zagrażających życiu ludzi i innych zwierząt. W obu sytuacjach motywy eutanazji mają uzasadnienie znajdujące się w polskim prawie w tym w Konstytucji RP.pl_PL
dc.identifier.citationMikuła M., Kulawik M., Szlufik K., Rzepiński F., Bartyzel B. J., Nowicki M., Paśko S., Murawska D., Koczoń P., Gruszczyńska J., Przysiecki P., Niemiec T. (2015). Selected Issues of Euthanasia of Animals: Part I – Eliminating the Suffering. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech., 318(34)2, 41–46pl_PL
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12539/831
dc.language.isoenen
dc.publisherWydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczeciniepl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/*
dc.subjectanimalsen
dc.subjecteuthanasiaen
dc.subjecteutanazjapl_PL
dc.subjectzwierzętapl_PL
dc.subject.otherDyscyplina::Nauki rolnicze::Zootechnika i rybactwopl_PL
dc.subject.otherDyscyplina::Nauki rolnicze::Weterynariapl_PL
dc.titleSelected Issues of Euthanasia of Animals: Part I – Eliminating the Sufferingen
dc.title.alternativeWybrane zagadnienia dotyczące eutanazji zwierząt: Część I – niwelowanie cierpieniapl_PL
dc.typeArticleen

Pliki

Oryginalne pliki
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Miniatura
Nazwa:
677.pdf
Rozmiar:
122.67 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
foliaaapz.zut.edu.pl/pdf/files/magazines/1/53/677
Licencja
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Brak miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
1.13 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Opis: