Metody zagospodarowania osadów ściekowych z ubocznymi produktami spalania węgla oraz biomasy : omówienie osiągnięcia naukowego stanowiącego cykl 8 publikacji powiązanych tematycznie

Ładowanie...
Miniatura

Data

2022

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Abstrakt

Opis

Słowa kluczowe

biomasa, nawozy, osady ściekowe, popiół, rekultywacja gleb, uboczne produkty spalania, wykorzystanie popiołów

Cytowanie

Kiper, J. (2022). Metody zagospodarowania osadów ściekowych z ubocznymi produktami spalania węgla oraz biomasy : omówienie osiągnięcia naukowego stanowiącego cykl 8 publikacji powiązanych tematycznie = Methods of managing sewage sludge with by-products of coal and biomass combustion : discussion of the scientific achievement constituting a series of 8 thematically related publications. Szczecin, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 114 s. (Niepublikowana praca doktorska) https://hdl.handle.net/20.500.12539/1614