The Association Between Erα/ Bgli Genotypes and Milk Performance in Holstein-Friesian and Jersey Cattle. Preliminary Study

Ładowanie...
Miniatura

Data

2018

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Abstrakt

Modern farming asks many questions which science has answers to. While selecting animals for further breeding, many aspects should be taken under consideration, like an animal's phenotypic and genetic features. Marker-assisted selection is a useful tool for judging an animal's genetic value. There are many well-known genetic factors responsible for efficiency of animal production and many of which still need to be studied in more depth. The following study examines the association between ERα/ BglI genotypes and milk performance in cattle. Two breeds were analysed in this study (Jersey and Holstein-Friesian red and white) and from the data gathered there is evidence to suggest that polymorphisms in the gene influences milk yield in these breeds. Three genotypes were identified: GG, AG, AA. The data pertaining to milk yield of both herds received from the farmers shows that the efficiency of milk production is the highest in the GG homozygotes and the lowest in the AG heterozygotes. This suggests a strong link between these genetic variants and the effective production of milk. However, to confirm the association between the polymorphic traits of the studied gene and milk production traits, it would be necessary to run a study on a larger group of cattle and to use infomration about their further lactation cycles.
Selekcjonując zwierzęta do dalszej hodowli powinno się brać pod uwagę wiele czynników, takich jak fenotypowe i genotypowe cechy osobnika. Selekcja wspierana markerami (ang. marker-assisted selection, MAS) jest narzędziem przydatnym do oceny genetycznej wartości zwierzęcia. Do tej pory wykryto i opisano wiele czynników genetycznych, które są odpowiedzialne za wydajność produkcji zwierzęcej. Badaniami objęto związek pomiędzy genotypami ERα/ BglI a wydajnością mleczną krów. Przebadano dwie rasy krów (jersey i holsztyńsko-fryzyjską odmiany czerwono-białej); otrzymane wyniki wskazują, że polimorfizmy badanego genu mogą wpływać na wydajność mleczną tych dwóch ras. Zidentyfikowano trzy genotypy: GG, AG i AA. Rezultaty dotyczące wydajności mlecznej obu stad wskazują, że najwyższą wydajnością mleczną charakteryzują się krowy o genotypie GG, a najmniejszą – heterozygoty AG. Otrzymane wyniki mogą sugerować istnienie związku pomiędzy wariantami polimorficznymi genu ERα/ BglI a wydajnością mleczną krów. W celu potwierdzenia związku między analizowanymi cechami polimorficznymi badanego genu a cechami mleczności trzeba przeprowadzić badania na większej populacji krów, przy wykorzystaniu informacji dotyczących kolejnych laktacji i/ lub całej produkcji życiowej.

Opis

Słowa kluczowe

ERα, cattle, holstein-friesian, jersey, milk yield, milk production, estrogen receptor, bydło, holsztyńsko-fryzyjska, jersey, wydajność mleczna, receptor estrogenowy

Cytowanie

Wasilewska M., Tabor-Osińska S. (2018). The Association Between Erα/ Bgli Genotypes and Milk Performance in Holstein-Friesian and Jersey Cattle. Preliminary Study . Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 340(45)1, 123–130. doi 10.21005/AAPZ2018.45.1.12