Biologiczna charakterystyka porównawcza gamet i wylęgu łososia (Salmo slar L.) reintrodukowanego do wód Polski Północnej

Ładowanie...
Miniatura

Data

2007

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Akademia Rolnicza w Szczecinie

Abstrakt

Opis

Słowa kluczowe

hodowla łososia, ichtiofauna, łosoś, narybek, rozwój zarodkowy, Salmo salar L., wylęg introdukowany

Cytowanie

Biernaczyk, M. (2007). Biologiczna charakterystyka porównawcza gamet i wylęgu łososia (Salmo slar L.) reintrodukowanego do wód Polski Północnej. Szczecin, Akademia Rolnicza w Szczecinie. 78 s. (Niepublikowana praca doktorska) https://hdl.handle.net/20.500.12539/593