Badanie i modelowanie dezaktywacji katalazy

Ładowanie...
Miniatura

Data

2011

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Abstrakt

Opis

Słowa kluczowe

dezaktywacja eznzymów, enzymy, katalaza, oksydoreduktazy, reakcje enzymatyczne

Cytowanie

Miłek, Justyna. Wójcik, Marek Badanie i modelowanie dezaktywacji katalazy. Szczecin, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 157 s. (Niepublikowana praca doktorska) https://hdl.handle.net/20.500.12539/642