Ocena poziomu degradacji chemicznej gleb w wyniku wieloletniej produkcji kabli i możliwości ich remediacji

Ładowanie...
Miniatura

Data

2001

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Akademia Rolnicza w Szczecinie,

Abstrakt

Opis

Słowa kluczowe

biodegradacja gleby, rekultywacja gleb, remediacja in situ, uzdatnianie biologiczne gleb, zanieczyszczenie gleby metalami ciężkimi

Cytowanie

Kiepas-Kokot, A. (2001). Ocena poziomu degradacji chemicznej gleb w wyniku wieloletniej produkcji kabli i możliwości ich remediacji. Szczecin, Akademia Rolnicza w Szczecinie, 167 s. + 39 k. (Niepublikowana praca doktorska) https://hdl.handle.net/20.500.12539/1716