Application of cannabidiol (CBD) in the pharmacotherapy of dogs and cats

dc.contributor.authorSkiba, Sergiusz
dc.contributor.authorKiraga , Łukasz
dc.contributor.authorCrowley , Kijan
dc.contributor.authorMiszczuk , Edyta
dc.contributor.authorJank, Michał
dc.contributor.authorChłopecka, Magdalena
dc.contributor.organizationDivision of Pharmacology and Toxicology, Deprtment of Preclinical Sciences, Institute of Veterinary Med icine, Warsaw University of Life Sciences, Warsaw, Polanden
dc.contributor.organizationDivision of Pharmacology and Toxicology, Deprtment of Preclinical Sciences, Institute of Veterinary Med icine, Warsaw University of Life Sciences, Warsaw, Polanden
dc.contributor.organizationDivision of Pharmacology and Toxicology, Deprtment of Preclinical Sciences, Institute of Veterinary Med icine, Warsaw University of Life Sciences, Warsaw, Polanden
dc.contributor.organizationDivision of Pharmacology and Toxicology, Deprtment of Preclinical Sciences, Institute of Veterinary Med icine, Warsaw University of Life Sciences, Warsaw, Polanden
dc.contributor.organizationDivision of Pharmacology and Toxicology, Deprtment of Preclinical Sciences, Institute of Veterinary Med icine, Warsaw University of Life Sciences, Warsaw, Polanden
dc.contributor.organizationDivision of Pharmacology and Toxicology, Deprtment of Preclinical Sciences, Institute of Veterinary Med icine, Warsaw University of Life Sciences, Warsaw, Polanden
dc.date.accessioned2024-04-02T19:36:16Z
dc.date.available2024-04-02T19:36:16Z
dc.date.issued2024-03-01
dc.description.abstractCannabinoids are a group of organic chemical compounds that affect the endocannabinoid system. The endocannabinoid system (ECS) is a biochemical system responsible for regulating many physiological and cognitive functions. It consists of endogenous cannabinoids, enzymes that regulate the biosynthesis and biodegradation of endogenous cannabinoids and cannabinoid receptors (CB1, CB2). It regulates cognitive processes in the central nervous system, as well as the functioning of the immune system and the proper course of the inflammatory reaction. There are three groups of canna binoids: endocannabinoids, phytocannabinoids, and synthetic cannabinoids. Phytocannabinoids are obtained mainly for medical purposes from hemp inflorescences (Cannabis sativa). There are over 100 cannabinoids that have been isolated from Cannabis sativa tissues, the most well-known of which are: tetrahydrocannabinol (THC), cannabidiol (CBD), cannabinol, cannabigerol, tetrahydrocannabivarin, cannabidivarin, cannabichromene. The widespread use of phytocannabinoids in medicine is limited by the possibility of undesirable psychoactive side effects, mainly due to one compound – THC. Unlike THC, CBD is devoid of psychogenic properties, which significantly affects the safety of therapy and does not generate legal problems. Hemp inflorescence extracts are successfully used in the treatment of many diseases in humans, although the use of hemp preparations in veterinary medicine has been unknown for many years. However, they have found documented use in the treatment of degenerative joint diseases, epilepsy, and behavioral disorders. This work aims to systematize and summarize the available knowledge on the use of cannabidiol in the treatment of canine and feline diseases.en
dc.description.abstractKannabinoidy to grupa organicznych związków chemicznych wpływających na układ endokannabinoidowy (ECS), który jest układem biochemicznym odpowiedzialnym za regulację wielu funkcji fizjologicznych i poznawczych. Składa się z endogennych kannabinoidów, enzymów regulujących biosyntezę i biodegradację endogennych kannabinoidów oraz receptorów kannabinoidowych (CB1, CB2). Reguluje procesy poznawcze w ośrodkowym układzie nerwowym, a także funkcjonowanie układu odpornościowego i właściwy przebieg reakcji zapalnej. Wyróżniamy trzy grupy kannabino idów: endokannabinoidy, fitokannabinoidy i kannabinoidy syntetyczne. Fitokannabinoidy pozyskuje się głównie do celów medycznych z kwiatostanów konopi siewnej (Cannabis sativa). Do kannabino idów pozyskiwanych z tkanek Cannabis sativa należy ponad 100 związków chemicznych, a do naj lepiej poznanych należą: tetrahydrokannabinol (THC), kannabidiol (CBD), kannabinol, kannabigerol, tetrahydrokannabiwarin, kannabidiwarin, kannabichromen. Powszechne stosowanie fitokanabinoidów w medycynie ograniczone jest przez możliwość wystąpienia niepożądanego efektu psychoaktywne go, za który odpowiada głównie jeden związek, THC. W przeciwieństwie do THC, CBD jest pozba wiony właściwośc psychogennych, co znacząco wpływa na bezpieczeństwo terapii i nie generuje problemów natury prawnej. Wyciągi z kwiatostanów konopi siewnych są z powodzeniem wykorzysty wane w leczeniu wielu chorób u ludzi, natomiast zastosowanie preparatów konopnych w weterynarii od wielu lat było nieznane. Znalazły one jednak udokumentowane zastosowanie w leczeniu chorób zwyrodnieniowych stawów, epilepsji czy zaburzeń behawioralnych. Praca ma na celu usystematyzo wanie oraz podsumowanie dostępnej wiedzy na temat stosowania kannabidiolu w leczeniu chorób psów i kotów.pl
dc.identifier.citationSkiba S., Kiraga Ł., Crowley K., Miszczuk E., Jank M., Chłopecka M. (2023) Application of cannabidiol (CBD) in the pharmacotherapy of dogs and cats, Folia Pomer.Univ.Technol.Stetin., Agric,. Aliment., Pisc., Zootech., 369(68)4,74-82. doi 10.21005/AAPZ2023.68.4.8
dc.identifier.doi10.21005/AAPZ2023.68.4.8
dc.identifier.eissn2300-5378
dc.identifier.issn2081-1284
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12539/1981
dc.language.isoen
dc.page.number74–82
dc.publisherWydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczeciniepl
dc.relation.ispartofseriesAgricultura, Alimentaria, Piscaria et Zootechnicaen
dc.rightsAttribution-NonCommercial 3.0 Polanden
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/
dc.subjectCBDen
dc.subjectcannabinoidsen
dc.subjectendocannabinoid systemen
dc.subjectpharmacotherapyen
dc.subjectCBDpl
dc.subjectkannabinoidypl
dc.subjectukład endokannabinoidowypl
dc.subjectfarmakoterapiapl
dc.subject.othernauki o Ziemi i środowiskupl
dc.subject.othertechnologia żywności i żywieniapl
dc.titleApplication of cannabidiol (CBD) in the pharmacotherapy of dogs and catsen
dc.title.alternativeZastosowanie kannabidiolu (CBD) w farmakoterapii psów i kotówpl
dc.typeArticleen

Pliki

Oryginalne pliki
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Miniatura
Nazwa:
AAPZ2023.68.4.8.pdf
Rozmiar:
259.11 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Licencja
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Brak miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
1.13 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Opis: