Badania nad wpływem dolistnego dokarmiania siarką i żelazem z produktu ubocznego 7 hydratu siarczanu (VI) żelaza (II) na wielkość i cechy jakościowe plonów roślin

Ładowanie...
Miniatura

Data

2009

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Abstrakt

Opis

Słowa kluczowe

dokarmianie dolistne, nawożenie dolistne, plony roślin

Cytowanie

Rozmarynowska, M. (2009). Badania nad wpływem dolistnego dokarmiania siarką i żelazem z produktu ubocznego 7 hydratu siarczanu (VI) żelaza (II) na wielkość i cechy jakościowe plonów roślin. Szczecin, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 119 s. (Niepublikowana praca doktorska) https://hdl.handle.net/20.500.12539/658