Influence of distillation apparatus and distillation time on the yield and chemical composition of winter savory essential oil

dc.contributor.authorWesołowska, Aneta
dc.contributor.authorGrzeszczuk, Monika
dc.contributor.authorJadczak, Dorota
dc.contributor.organizationDepartment of Organic and Physical Chemistry, West Pomeranian University of Technology, Szczecinpl_PL
dc.contributor.organizationDepartment of Horticulture, West Pomeranian University of Technology, Szczecinpl_PL
dc.contributor.organizationDepartment of Horticulture, West Pomeranian University of Technology, Szczecinpl_PL
dc.date.accessioned2022-04-01T00:25:51Z
dc.date.available2022-04-01T00:25:51Z
dc.date.issued2017
dc.description.abstractThe aim of the studies conducted in 2014–2015 was to determine the influence of distillation apparatus as well as distillation time on the yield and chemical composition of winter savory (Satureja montana L.) essential oil. Isolation of the essential oil from S. montana herb, collected during flowering period, was carried out using two different distillation apparatuses: Deryng and Clevenger. Moreover, different distillation times (2, 3 and 4 hours) were also applied. The obtained essential oils were analyzed by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). GC-MS analysis resulted in the identification of 47 compounds in the essential oils obtained in Deryng and Clevenger apparatus, respectively. Carvacrol (54.44–68.53%) was the major constituent of all S. montana oil samples. Other important compounds were: γ-terpinene (5.21–8.67%), p-cymene (4.40–9.53%), α-terpinene (1.20–2.04%) and β-caryophyllene (4.58–5.77%). On the basis of the obtained data it was proved that the time of distillation of S. montana herb in Deryng apparatus had no significant effect on its content. However, the amount of volatile oil obtained in Clevenger apparatus was significantly influenced by distillation time. Moreover, there was no significant effect of the distillation time on the amount of the main essential oil constituents obtained with both types of apparatuses. However, there was a significant interaction found between the constituent and the distillation time.en
dc.description.abstractCelem badań prowadzonych w latach 2014–2015 było określenie wpływu aparatu do destylacji, jak również czasu destylacji na ilość i skład chemiczny olejku eterycznego z cząbru górskiego (Satureja montana L.). Olejek eteryczny wyizolowano z ziela S. montana, zebranego w okresie kwitnienia, wykorzystując dwa rożne aparaty do destylacji: Derynga i Clevengera. Ponadto zastosowano rożny czas destylacji (2, 3 i 4 godziny). Otrzymane olejki zanalizowano, wykorzystując chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem masowym (GC-MS). Analiza GC-MS wykazała obecność 47 związków w olejkach otrzymanych zarówno w aparacie Derynga, jak i w aparacie Clevengera. Głównym składnikiem wszystkich analizowanych próbek olejku S. montana był karwakrol (54,44–68,53%). Innymi ważnymi składnikami były: γ-terpinen (5,21–8,67%), p-cymen (4,40–9,53%), α-terpinen (1,20–2,04%) oraz β-kariofilen (4,58–5,77%). Na podstawie uzyskanych wyników badań stwierdzono, że czas destylacji w aparacie Derynga nie miał istotnego wpływu na zawartość olejku. Natomiast zawartość olejku uzyskanego w aparacie Clevengera była zależna od czasu destylacji. Ponadto nie wykazano wpływu czasu destylacji na ilość głównych składników zidentyfikowanych w olejkach wydzielonych w obu aparatach do destylacji, chociaż odnotowano znaczące interakcje pomiędzy składnikiem olejku a czasem destylacjipl
dc.identifier.citationWesołowska A., Grzeszczuk M., Jadczak D. (2017). Influence of distillation apparatus and distillation time on the yield and chemical composition of winter savory essential oil. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech., 338(44)4, 227–240. doi 10.21005/AAPZ2017.44.4.23pl_PL
dc.identifier.doi10.21005/AAPZ2017.44.4.23
dc.identifier.eissn2300-5378pl_PL
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12539/1325
dc.language.isoenen
dc.page.number227-240pl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczeciniepl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/*
dc.subjectcarvacrolen
dc.subjectdistillation apparatusen
dc.subjectessential oil compositionen
dc.subjectGC-MSen
dc.subjecthydrodistillationen
dc.subjectSatureja montana L.en
dc.subjectaparat do destylacjipl_PL
dc.subjectGC-MSpl_PL
dc.subjecthydrodestylacjapl_PL
dc.subjectkarwakrolpl_PL
dc.subjectSatureja montana L.,pl_PL
dc.subjectskład olejku eterycznegopl_PL
dc.subject.otherDyscyplina::Nauki rolnicze::Rolnictwo i ogrodnictwopl_PL
dc.titleInfluence of distillation apparatus and distillation time on the yield and chemical composition of winter savory essential oilen
dc.title.alternativeWpływ aparatu do destylacji i czasu destylacji na ilość i skład chemiczny olejku eterycznego z cząbru górskiegopl_PL
dc.typeArticleen

Pliki

Oryginalne pliki
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Miniatura
Nazwa:
AAPZ2017.44.4.23.pdf
Rozmiar:
208.97 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
foliaaapz.zut.edu.pl/pdf/338/AAPZ2017.44.4.23
Licencja
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Brak miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
1.13 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Opis: