Association of Polymorphism of Choosen Genes with Production Traits in Dairy Cattle

Ładowanie...
Miniatura

Data

2018

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Abstrakt

Polymorphisms of DGAT1, ABCG2, SCD1 and PPARGC1A genes significantly affect the milk, fat and protein yield and chemical composition of milk. Depending on the type of polymorphism, they increase or decrease the milk, fat and protein yield as well as fat and protein content in milk. Based on the research carried out by numerous authors, it can be concluded that genotyping animals for polymorphism of selected genes and using this information in breeding programs for selection supported by markers, which will allow the development of populations with the most desirable production characteristics is right.
Polimorfizm genów DGAT1, ABCG2, SCD1 i PPARGC1A istotnie wpływa na wydajność mleka, tłuszczu i białka oraz skład chemiczny mleka. W zależności od rodzaju polimorfizmu powodują one zwiększenie bądź zmniejszenie wydajności mleka oraz tłuszczu i białka, a także ich zawartości w mleku. Na podstawie licznych badań można stwierdzić, iż słuszne jest genotypowanie zwierząt pod kątem polimorfizmu wybranych genów i wykorzystywanie tych informacji w programach hodowlanych w celu selekcji wspomaganej markerami, co pozwoli na rozwój populacji o najbardziej pożądanych cechach produkcyjnych.

Opis

Słowa kluczowe

polymorphism, cattle, production traits, polimorfizm, bydło, cechy produkcyjne

Cytowanie

Czerniawska-Piątkowska E., Jadwiżak W. (2018). Association of Polymorphism of Choosen Genes with Production Traits in Dairy Cattle. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech., 341(46)2, 5–12. doi.10.21005/AAPZ2018.46.2.01