Ocena wybranych cech użytkowych drzew z rodzaju jarząb (Sorbus L.) pod kątem wykorzystania w terenach zieleni ze szczególnym uwzględnieniem gatunków chronionych

Ładowanie...
Miniatura

Data

2022

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Abstrakt

Opis

Słowa kluczowe

dendrologia, diagnostyka liściowa, fitopatologia, jarząb (Sorbus L.), tereny zielone

Cytowanie

Mazur, P. P. (2022). Ocena wybranych cech użytkowych drzew z rodzaju jarząb (Sorbus L.) pod kątem wykorzystania w terenach zieleni ze szczególnym uwzględnieniem gatunków chronionych = Assessment of selected utility characteristics of rowan trees (Sorbus L.) in terms of their use in green areas, with particular emphasis on protected species. Szczecin, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,122 s. (Niepublikowana praca doktorska) https://hdl.handle.net/20.500.12539/1615