Wystąp o kopię wybranego pliku

Wpisz następujące informacje, aby wystąpić o kopię tej pozycji: Hybrydyzacja metod optymalizacyjnych jako narzędzie poprawy procesu optymalizacji i poszerzenia zbioru klas optymalizowanych funkcji

Wystąpienie o dostęp do następujących plików: 000216529.pdf

Plik zostanie przesłany na podany adres e-mail
Pliki

Powrót