Temporal and spatial variability of heat load in Szczecin

Ładowanie...
Miniatura

Data

2017

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Abstrakt

On the basis of hourly values of air temperature, relative humidity of air, wind speed and cloudiness, the dimensionless index of heal load (HL) was determined for two stations in Szczecin representing the very city centre (Piłsudskiego Street) and its northern outskirts (Łączna Street). The analysis of HL values for the period 2005–2010 demonstrates a pronounced spatial as well as temporal variability of biothermal conditions in Szczecin. It was found that regardless of the analysed time period, higher values of HL were recorded in the city centre than on the outskirts. The frequency of saving conditions (HL 0.931–1.185) in a year was, on average, 52% in the city centre and 44% on the outskirts. The toughening conditions (HL 0.811–0.930, 1.186–1.600) were recorded with the frequency of total 38% (Piłsudskiego Street) and 29% (Łączna Street). The least favourable biothermal conditions (HL ≤ 0.750 ≥1.750) with the greatest load on the human organism occurred only on 10% of days in a year in the city centre and 27% of days on the outskirts of Szczecin.
Na podstawie wartości temperatury powietrza, wilgotności względnej powietrza, prędkości wiatru i zachmurzenia (wg godzin) obliczono bezwymiarowy wskaźnik obciążenia cieplnego – Heat Load (HL) dla dwóch stacji w Szczecinie reprezentujących ścisłe centrum miasta (ul. Piłsudskiego) i jego północne obrzeża (ul. Łączna). Analiza wartości wskaźnika obciążeń cieplnych HL w latach 2005–2010 wskazuje na wyraźne zarówno przestrzenne, jak i czasowe zróżnicowanie warunków biotermicznych w Szczecinie. Stwierdzono, że – niezależnie od rozpatrywanego przedziału czasowego – większe wartości HL notowane były w centrum niż na obrzeżach miasta. Warunki oszczędzające (HL 0,931–1,185) występowały ze średnią w roku częstością wynoszącą 52% dni w centrum do 44% dni na przedmieściach. Z kolei warunki wpływające hartująco (HL 0,811–0,930, 1,186–1,600) na organizm człowieka stanowiły łącznie 38% (ul. Piłsudskiego) i 29% (ul. Łączna). Najbardziej niesprzyjające warunki biotermiczne (HL ≤ 0,750 ≥ 1,750), silnie obciążające układ termoregulacyjny człowieka, występowały tylko w 10% dni w roku w centrum miasta i aż w 27% dni na jego przedmieściach.

Opis

Słowa kluczowe

agglomeration, bioclimate, thermal stress, HL index, aglomeracja, bioklimat, stres termiczny, wskaźnik HL

Cytowanie

Mąkosza A., Nidzgorska-Lencewicz J. (2017). Temporal and spatial variability of heat load in Szczecin. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech., 334(42)2, 115–126. doi 10.21005/AAPZ2017.42.2.11