Comparison of growth, bulbs yield and nutrient content of Eucomis autumnalis (Mill.) Chitt., E. bicolor Baker and E. comosa (Houtt.) Wehrh. grown in a greenhouse as pot plants

Ładowanie...
Miniatura

Data

2016

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Abstrakt

Eucomis species are a relatively new pot plants with potential for expansion. The aim of the study was to compare the growth, flowering, bulbs yield and macronutrients content of three species: Eucomis autumnalis, E. bicolor and E. comosa. The experiment was conducted in 2013 and 2014 in a greenhouse. The bulbs were planted in 18 cm diameter pots containing a deacidified peat, supplemented with a fertilizer Hydrocomplex. Of all the species tested, E. autumnalis had the least leaves, flowered earliest and produced the highest number of adventitious bulbs. E. bicolor had the highest number of leaves, produced longer and wider inflorescences and the least number of adventitious bulbs as compared to the other two species. E. comosa was characterized by the largest diameter of adventitious bulbs and the highest potassium content in the leaves. The analysis of the macronutrient composition of three Eucomis species showed that the leaves contained more nitrogen, phosphorus, potassium, magnesium and calcium than the bulbs.
Gatunki z rodzaju Eucomis należą do perspektywicznych roślin doniczkowych. Celem badań było porównanie wzrostu, kwitnienia, plonu cebul i zawartości makroskładników u trzech gatunków: Eucomis autumnalis, E. bicolor i E. comosa. Badania przeprowadzono w 2013 i 2014 roku w szklarni. Cebule posadzono w doniczkach o średnicy 18 cm, wypełnionych substratem torfowym z dodatkiem nawozu Hydrocomplex. Spośród badanych gatunków E. autumnalis miał najmniejszą liczbę liści, najwcześniej zakwitał oraz tworzył najwięcej cebul przybyszowych. E. bicolor miał najwięcej liści, dłuższe i szersze kwiatostany oraz tworzył najmniej cebul przybyszowych, w porównaniu z dwoma pozostałymi gatunkami. E. comosa cechował się największą średnicą cebul przybyszowych i najwyższą zawartością potasu w liściach. Analiza zawartości makroskładników u wszystkich gatunków wykazała, że liście zawierały więcej azotu, fosforu, potasu, magnezu i wapnia niż cebule.

Opis

Słowa kluczowe

flowering, geophytes, macronutrients, Pineapple lily, Pineapple Flower, geofity, koronówka, kwitnienie, makroskładniki, warkocznica

Cytowanie

Salachna P., (2016). Comparison of growth, bulbs yield and nutrient content of Eucomis autumnalis (Mill.) Chitt., E. bicolor Baker and E. comosa (Houtt.) Wehrh. grown in a greenhouse as pot plants. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 326(38)2, 97–102. doi 10.21005/AAPZ2016.38.2.09