Polimerowe układy hydrofilowe do rekonstrukcji tkanek miękkich

Ładowanie...
Miniatura

Data

2009

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Abstrakt

Opis

Słowa kluczowe

biomateriały, koloidy polimerowe, kopolimery blokowe, materiały polimerowe, tkanki miękkie, zastosowanie polimerów w leczeniu

Cytowanie

Ścisłowska, P. (2009). Polimerowe układy hydrofilowe do rekonstrukcji tkanek miękkich. Szczecin, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 127 s. (Niepublikowana praca doktorska) https://hdl.handle.net/20.500.12539/677