Dogs' aggressive behaviors. Part I. Neurobiological mechanisms and animals' predispositions

Ładowanie...
Miniatura

Data

2017

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Abstrakt

Excessive nervousness of a dog may not only disrupt the positive social perception of the animal, but also directly affects its health. Expertise in recognition of the dog’s emotions allows the owner to properly respond to its bad behavior, preventing the outburst of anger and a possible attack. For this reason, we attempt to characterize aggressive behaviors in dogs and the underlying neurobiological factors and genetic predisposition to aggression, and we also address some preventive measures and possible consequences of the aggressive behavior to the environment.
Nadmierna nerwowość czworonogów w ostatnich latach jest zasadniczym problemem wpływającym na negatywny odbiór zwierzęcia przez otoczenie, jak również bezpośrednio oddziałująca na jego organizm. Umiejętność rozpoznawania emocji psa pozwala na prawidłową reakcję właściciela zapobiegającą eskalacji złego zachowania, a w konsekwencji atakowi. Z tego względu podjęto próbę charakterystyki zachowań agresywnych psów, określenia ich przyczyn związanych z czynnikami neurobiologicznymi oraz predyspozycjami genetycznymi, a także z możliwościami zapobiegania oraz skutkami wywieranymi na otoczenie.

Opis

Słowa kluczowe

aggression, dogs, neuroscience., agresja, pies, neurobiologia.

Cytowanie

Horoszewicz E., Galas J., Smolnik K., Niedziółka R., Sweklej E. (2017). Dogs' aggressive behaviors. Part I. Neurobiological mechanisms and animals' predispositions. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech., 332(41)1, 15–22. doi 10.21005/AAPZ2017.41.1.02