Badanie wpływu zmian parametrów drgań niwelatorów precyzyjnych na dokładność pomiaru przemieszczeń pionowych obiektów budowlanych. Rozprawa doktorska

Ładowanie...
Miniatura

Data

2023

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Abstrakt

Opis

Słowa kluczowe

drgania, niwelacja precyzyjna, pomiary przzemieszczeń

Cytowanie

Kurnatowski, M. (2023). Badanie wpływu zmian parametrów drgań niwelatorów precyzyjnych na dokładność pomiaru przemieszczeń pionowych obiektów budowlanych. Rozprawa doktorska. Szczecin, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 222 s. (Niepublikowana praca doktorska) https://hdl.handle.net/20.500.12539/1869