The effectiveness of disinfection methods on germination of goji seeds (Lycium barbarum L.) in in vitro culture

Ładowanie...
Miniatura

Data

2017

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Abstrakt

Using disinfectant components is one of main ways to control of fungal and bacterial contaminations in the in vitro culture. Alternative to commonly used chemicals is ozonation. The present study was focused on the efficiency of seeds disinfection of two goji cultivars ‘A’ and ‘New Big’ using eight different treatments, 7%, 10% and 15% NaOCl and 0.2% HgCl2 for 15 minutes each, O3 gas and O3 in water for 5 and 15 minutes. The highest percentage of germinated seeds of ‘A’ and ‘New Big’ (respectively 62% and 78%) with the lowest number of infections (respectively 8% and 14%) was obtained after using 7% NaOCl solution. Less effective was 0.2% HgCl2 solution, where the percentage of germinated seeds of ‘A’ and ‘New Big’ was lower (respectively 37% and 30%). However, after O3 in water treatment of goji ‘A’ and ‘New Big’ for 15 minutes the percentage of germinated seeds was the highest (respectively 47%, and 53%) and sterility of the cultures of goji ‘A’ was 100%. In addition to, the ozonation of the seeds showed similar disinfection efficiency, as with 15% NaOCl solution. Therefore, ozone gas makes an alternative for commonly used disinfectants.
Do skutecznego usuwania patogenów i mikroorganizmów z powierzchni materiału roślinnego w kulturach in vitro stosuje się odpowiednio dobrane metody dezynfekcji. Alternatywnym rozwiązaniem do powszechnie stosowanych środków chemicznych jest ozonowanie. Porównano efektywność dezynfekcji nasion dwóch odmian goi ‘A’ i ‘New Big’ powszechnie stosowanymi środkami chemicznymi: NaOCl (7%, 10% i 15%) oraz HgCl2 (0,2%) z metodą ozonowania na sucho i mokro w czasie 5 i 15 min. Najwyższy procent skiełkowanych nasion odmian ‘A’ i ‘New Big’ (odpowiednio 62% i 78%), przy najmniejszej liczbie zakażeń (odpowiednio 8% i 14%), uzyskano po zastosowaniu 7% NaOCl. Mniej skuteczny był roztwór 0,2% HgCl2, po zastosowaniu którego procent skiełkowanych nasion odmian ‘A’ i ‘New Big’ był niższy (odpowiednio 37% i 30%). Natomiast po zastosowaniu ozonowania eksplantatów ‘A’ i ‘New Big’ na mokro przez 15 min uzyskano najwyższy procent skiełkowanych nasion (w przypadku odmiany ‘A’ – 47%, a w przypadku odmiany ‘New Big’ – 53%); sterylność kultur u odmiany ‘A’ wynosiła 100%. Ponadto ozonowanie nasion wykazało podobną efektywność dezynfekcji jak zastosowanie 15-procentowego roztworu NaOCl. W związku z tym stosowanie ozonowania na sucho może stanowić alternatywną metodę dezynfekcji.

Opis

Słowa kluczowe

goji berry, HgCl2, Lycium barbarum L.,, NaOCl, ozone, tissue culture, HgCl2, jagoda goji, kultury tkankowe, Lycium barbarum L.,, NaOCl, ozonowanie

Cytowanie

Kruczek A., Krupa-Małkiewicz M., Ochmian I. (2017). The effectiveness of disinfection methods on germination of goji seeds (Lycium barbarum L.) in in vitro culture. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech., 336(43)3, 67–74. doi 10.21005/AAPZ2017.43.3.08