Assessment of the quality of raw milk purchased depending on the production scale

Ładowanie...
Miniatura

Data

2017

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Abstrakt

The purpose of the conducted studies was the assessment of the quality of raw milk purchased by the dairy plant, including the purchase volume, the quality of the raw milk and the seasonality of its purchase. Farms were divided by the amount of milk produced: 1 group to 5000 kg of milk per month; 2 groups 5001–10 000 kg of milk; 3 groups of 10 001 to 15 000 milk per month; 4 group over 15 000 kg of milk per month. A slightly higher percentage of fat in milk from group 4 was found. The microbiological purity of milk was similar in all groups, highlighting the small LKS and OLB. The existing seasonality of production has been observed. The production volume during the summer period was about 18% higher. It seems appropriate to continue to specialize farms and introduce in the bigger farms the full-year feeding system (TMR).
Celem prowadzonych badań była ocena jakości mleka surowego skupowanego przez zakład mleczarski, z uwzględnieniem wielkości skupu, jakości mleka surowego oraz sezonowości jego skupu. Gospodarstwa podzielono na grupy ze względu na ilość produkowanego mleka: 1 grupa – do 5000 kg mleka miesięcznie, 2 grupa – 5001–10 000 kg, 3 grupa – 10 001–15 000 kg, 4 grupa – ponad 15 000 kg. Stwierdzono nieco większą procentową zawartość tłuszczu w mleku z grupy 4. Czystość mikrobiologiczna mleka była zbliżona we wszystkich grupach, przy czym podkreślić należy małą LKS i OLB. Stwierdzono nadal istniejącą sezonowość produkcji. Wielkość produkcji w okresie żywienia letniego była większa o około 18%. Celowa wydaje się dalsza specjalizacja gospodarstw i przejście w większych gospodarstwach na całoroczny system żywienia paszami konserwowanymi (TMR).

Opis

Słowa kluczowe

raw milk production, composition and quality, seasonality of production., wielkość produkcji mleka surowego, skład i jakość, sezonowość produkcji

Cytowanie

Wójcik J., Czerniawska-Piątkowska E., Pilarczyk R., Rzewucka-Wójcik E., Jaszczowska J. (2017). Assessment of the quality of raw milk purchased depending on the production scale. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech., 336(43)3, 179–186. doi 10.21005/AAPZ2017.43.3.19