Potencjał allelopatyczny wyciągów wodnych z chwastów w stosunku do siewek pszenicy ozimej i żyta

Ładowanie...
Miniatura

Data

2012

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Abstrakt

The purpose of this research was to determine the influence of water extracts derived from weeds: wild horsetail (Equisetum arvense L.), nettle (Urticae dioica L.) and their mixtures on different levels of concentration (0; 1; 2; 3%), by soaking and watering the grain on the germination ability and the initial growth of the winter wheat (Triticum aestivum L.) and rye (Secale cereale L.). Results showed that, water extracts from the wild horsetail had a greater impact on the checked parameters of both the winter wheat and rye, than the extracts derived from nettle and their mixtures. Used water solutions from weeds compared with the distilled water hindered the initial growth of plants; reduced the germination ability, length and mass of seedlings, in addition the solutions with the most inhibitory interaction were the ones with the highest concentration (3%). Solutions, with lower concentration of 1 and 2% had similar interactions with the range of checked parameters, especially a length of seedlings and their mass. However the way of application of water solutions had a greater impact on the parameters of winter wheat rather than rye’s. Soaking the wheat in comparison with watering caused the reduction of the grains germination capacity, but increased length and mass of seedlings. In case of rye soaking increased the mass of seedlings.

Opis

Słowa kluczowe

długość siewki, masa siewki, potencjał allelopatyczny, pszenica ozima, wyciągi wodne, zdolność kiełkowania, żyto, ability of the germination, allelopathic potential, length of plover, mass of plover, rye, water extracts, winter wheat

Cytowanie

Komorowska A., Wrzesińska E., Bochyński P., (2012). Potencjał allelopatyczny wyciągów wodnych z chwastów w stosunku do siewek pszenicy ozimej i żyta. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 296 (23), 43–52. https://hdl.handle.net/20.500.12539/1026