Analiza możliwości prognozowania barwy polędwicy wołowej poddanej obróbce cieplnej, prowadzonej w piecu konwekcyjno-parowym, na podstawie składowych barwy mięsa surowego

Ładowanie...
Miniatura

Data

2012

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Abstrakt

The aim of the research was to assess the possibilities of beef tenderloin colour prediction in RGB colour system, after thermal treatment conducted in steam-convection oven in constant conditions, on the basis of beef colour before thermal treatment, using the computer image analysis. It was observed, that G and B components of colour of beef tenderloin before thermal treatment were correlated with G and B components of browned surface of meat after treatment. In case of R component of colour of browned surface of meat and all components of colour of meat after thermal treatment, no correlation with colour of meat before treatment was observed. It may be concluded, that prediction of beef tenderloin colour after thermal treatment may be impossible, because it depends on degree of doneness (tenderloin rare, medium, well done), but prediction of colour of browned surface of meat seems to be a promising direction in researches.

Opis

Słowa kluczowe

barwa, komputerowa analiza obrazu, model przestrzeni barw RGB, obróbka cieplna, polędwica wołowa, predykcja jakości, beef tenderloin, colour, computer image analysis, quality prediction, RGB colour model, thermal treatment

Cytowanie

Guzek D., Głąbska D., Wierzbicka A., (2012). Analiza możliwości prognozowania barwy polędwicy wołowej poddanej obróbce cieplnej, prowadzonej w piecu konwekcyjno-parowym, na podstawie składowych barwy mięsa surowego. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 296 (23), 13–18. https://hdl.handle.net/20.500.12539/1009