Synteza i właściwości nanostrukturalnych układów polimerowych dla inżynierii tkankowej

Ładowanie...
Miniatura

Data

2010

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Abstrakt

Opis

Słowa kluczowe

biomateriały, inżynieria tkankowa, kopolimery blokowe, nanokompozyty, nanomateriały

Cytowanie

Piegat, A. (2010). Synteza i właściwości nanostrukturalnych układów polimerowych dla inżynierii tkankowej. Szczecin, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 113 s. (Niepublikowana praca doktorska) https://hdl.handle.net/20.500.12539/648