Występowanie genów męskiej sterylności w wybranych populacjach żyta ozimego oraz poszukiwanie markerów molekularnych sprzężonych z pobocznymi genami przywracającymi płodność w systemie CMS-C

Ładowanie...
Miniatura

Data

2023

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Abstrakt

Opis

Słowa kluczowe

niepłodność roślin, sekwencjonowanie kwasów nukleinowych, sondy molekularne, żyto

Cytowanie

Sobczyk, M. (2023). Występowanie genów męskiej sterylności w wybranych populacjach żyta ozimego oraz poszukiwanie markerów molekularnych sprzężonych z pobocznymi genami przywracającymi płodność w systemie CMS-C .The occurrence of male sterility genes in selected winter rye populations and the search for molecular markers linked to minor genes restoring fertility in the CMS-C systems. Szczecin,Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. 122 s. (Niepublikowana praca doktorska) http://hdl.handle.net/20.500.12539/1905