Badania możliwości wykorzystania arbuskularnych grzybów mykoryzowych (gromada Glomeromycota) w ochronie roślin chronionych i wydm Mierzei Kurońskiej oraz arbuskularne grzyby mykoryzowe innych stanowisk

Ładowanie...
Miniatura

Data

2023

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Abstrakt

Opis

Słowa kluczowe

grzyby kłębiakowe, Mierzeja Kurońska, mikoryza, rośliny wydm

Cytowanie

Kozłowska, A. (2023). Badania możliwości wykorzystania arbuskularnych grzybów mykoryzowych (gromada Glomeromycota) w ochronie roślin chronionych i wydm Mierzei Kurońskiej oraz arbuskularne grzyby mykoryzowe innych stanowisk = Research on the possibility of using arbuscular mycorrhizal fungi (AMF; Glomeromycota) in the protection of protected plants and dunes of the Curonian Spit and AMF of other sites. Szczecin, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. 72 s. (Niepublikowana praca doktorska) http://hdl.handle.net/20.500.12539/1906