Zróżnicowanie szaty roślinnej przydroży na obszarach leśnych i użytkowanych rolniczo na Nizinie Szczecińskiej

Ładowanie...
Miniatura

Data

2004

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Akademia Rolnicza w Szczecinie

Abstrakt

Opis

Słowa kluczowe

drogi obrzeża, ekologia przydroży, rośliny przydroży, rośliny synantropijne, synantropizacja, zbiorowiska roślinne Szczecin

Cytowanie

Wróbel, M. (2004). Zróżnicowanie szaty roślinnej przydroży na obszarach leśnych i użytkowanych rolniczo na Nizinie Szczecińskiej. Szczecin, Akademia Rolnicza w Szczecinie,190 s. (Niepublikowana praca doktorska) https://hdl.handle.net/20.500.12539/1723