Wybrane aspekty biologii oraz charakterystyka morfometryczna karasia srebrzystego (Carassius auratus gibelio, Bloch 1783) z Zalewu Szczecińskiego i Pojezierza Leszczyńskiego

Ładowanie...
Miniatura

Data

2004

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Akademia Rolnicza w Szczecinie

Abstrakt

Informacje dotyczące charakterystyki morfometrycznej i biologicznej karasi srebrzystych na terenie Polski są niezbędne do podejmowania racjonalnych decyzji gospodarczych oraz do planowania jakiejkolwiek gospodarki rybackiej. Niezbyt obszerna literatura na ten temat skłoniła do rozpoczęcie badań, których celem było: określenie i porównanie struktury wieku, tempa wzrostu, długości i masy pozyskanych karasi srebrzystych; określenie kondycji pozyskanych ryb; określenia składu pokarmu karasi srebrzystych pozyskanych z różnych zbiorników, a także określenia współczynników intensywności żerowania tych ryb w różnych sezonach roku, scharakteryzowanie morfometrycznych cech oraz porównanie ich pomiędzy poszczególnymi próbami. W analizie biologicznej określono wiek, tempo wzrostu długości i ryb, kondycję ryb oznaczono skład pokarmu. Tempo wzrostu długości opracowano przy pomocy 5 matematycznych modeli wzrostu. Tempo wzrostu masy określono przy pomocy zmodyfikowanego równania von Bertalanffy'ego. Analiza morfometryczna polegała na scharakteryzowaniu 15 cech przeliczalnych oraz 27 cech wymierzalnych.

Opis

Słowa kluczowe

fizjologia ryb, karasie, karaś srebrzysty (Carassius auratus gibelio, Bloch 1783), morfologia ryb, Pojezierze Leszczyńskie, Zalew Szczeciński

Cytowanie

Rybczyk, A. (2004). Wybrane aspekty biologii oraz charakterystyka morfometryczna karasia srebrzystego (Carassius auratus gibelio, Bloch 1783) z Zalewu Szczecińskiego i Pojezierza Leszczyńskiego. Szczecin, Akademia Rolnicza w Szczecinie, 203 s. (Niepublikowana praca doktorska) https://hdl.handle.net/20.500.12539/1579
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa