Rozwój zrównoważony małych miast Pomorza Zachodniego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej

Ładowanie...
Miniatura

Data

2019

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Abstrakt

Opis

Słowa kluczowe

fundusze strukturalne, ekorozwój, Pomorze Zachodnie, małe miasta, rozwój zrównoważony

Cytowanie

Krasowska, K. (2019). Rozwój zrównoważony małych miast Pomorza Zachodniego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Szczecin: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 255 s. + [20] kart luzem. (Niepublikowana praca doktorska) https://hdl.handle.net/20.500.12539/429