Badanie procesu azotowania nanokrystalicznego żelaza

Ładowanie...
Miniatura

Data

2004

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Politechnika Szczecińska

Abstrakt

Celem badań było opracowanie metody syntezy nanokrystalicznych azotków żelaza, oraz wyjaśnienie mechanizmu procesu limitowanego reakcją powierzchniową. Do badań wykorzystano odpadowy katalizator żelazowy do syntezy amoniaku, który jest nanokrystalicznym żelazem z kilkuprocentowym dodatkiem innych pierwiastków. Badano kinetykę reakcji azotowania żelaza i redukacji azotków żelaza, wyznaczono równanie kinetyczne tych reakcji oraz wyznaczono stałe szybkości reakcji. Badano również stan równowagi pomiędzy żelazem a mieszaniną amoniakalno-wodorową. Analiza XRD pozwoliło stwierdzić, krystality ulegają przemianie fazowej w kolejności ich wielkości. Dla zaobserwowanego zjawiska zaproponowano model obszaru adsorpcyjnego, który wykorzystano do symulacji procesów azotowania nanokrystalicznego żelaza oraz redukcji nanokrystalicznych azotków żelaza wodorem. Na podstawie zaobserwowanego zjawiska przemiany fazowej krystalitów w kolejności ich wielkości opracowano metodę wydzielania frakcji materiałów o pożądanych rozmiarach krystalitów oraz metodę oznaczania rozkładu wielkości krystalitów materiałów nanokrystalicznych.

Opis

Słowa kluczowe

azotek żelaza, azotowanie, nanomateriały, kinetyka chemiczna, żelazo nanokrystaliczne

Cytowanie