Właściwości chemiczne gliniastych gleb uprawnych o zróżnicowanej rzeźbie terenu z uwzględnieniem zbiorowisk roślinnych po piętnastu latach odłogowania. Część I. Właściwości chemiczne gleb

Ładowanie...
Miniatura

Data

2012

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Abstrakt

The fifteen year period of the fallowing of a loamy soil of a differentiated land relief caused an increase, as compared with the results of the studies carried out in 1994, in the soil acidity in all the studied elements of the relief. After such a long period of fallowing, no distinct changes were observed in humus resources, in the C : N ratio and in the content of available phosphorus. Whereas the resources of available potassium and magnesium increased in the soil layer up to a depth of 60 cm.

Opis

Słowa kluczowe

odłóg, właściwości chemiczne gleb, fallow, chemical properties of soils

Cytowanie

Malinowski R., Niedźwiedzki E., Kutyna I., Meller E., (2012) Właściwości chemiczne gliniastych gleb uprawnych o zróżnicowanej rzeźbie terenu z uwzględnieniem zbiorowisk roślinnych po piętnastu latach odłogowania Część I. Właściwości chemiczne gleb.Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2012, Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 293 (21), 89–100. https://hdl.handle.net/20.500.12539/1328