Detekcja, wektory oraz elementy biologii carp edema virus (CEV) w aspekcie hodowli karpia w Polsce

Ładowanie...
Miniatura

Data

2023

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Abstrakt

Opis

Słowa kluczowe

choroby karpia, choroby ryb, diagnostyka molekularna, diagnostyka wirusologiczna, karp

Cytowanie

Adamkowska, N. M. (2023). Detekcja, wektory oraz elementy biologii carp edema virus (CEV) w aspekcie hodowli karpia w Polsce = Detection, vectors, elements of carp edema virus (CEV) biology in the aspect of carp aquaculture in Poland. Szczecin, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. 59 s. (Niepublikowana praca doktorska) http://hdl.handle.net/20.500.12539/1916