Wpływ wieloskładnikowych nawozów mineralnych na wielkość i jakość plonów roślin przeznaczonych na cele energetyczne oraz niektóre wskaźniki żyzności gleby

Ładowanie...
Miniatura

Data

2009

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Abstrakt

Opis

Słowa kluczowe

energia odnawialna, jakość plonów, miskant cukrowy, nawozy mineralne, pszenżyto jare, rzepak jary, uprawy energetyczne

Cytowanie

Ciubak, J. (2009). Wpływ wieloskładnikowych nawozów mineralnych na wielkość i jakość plonów roślin przeznaczonych na cele energetyczne oraz niektóre wskaźniki żyzności gleby. Szczecin, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 95 s. (Niepublikowana praca doktorska) https://hdl.handle.net/20.500.12539/610