Wystąp o kopię wybranego pliku

Wpisz następujące informacje, aby wystąpić o kopię tej pozycji: Analiza wpływu polimorfizmu wybranych genów na cechy użytkowe krów oraz ocena przydatności technologicznej mleka według grup ojcowskich

Wystąpienie o dostęp do następujących plików: 000226915CSB.pdf

Plik zostanie przesłany na podany adres e-mail
Pliki

Powrót