Asocjacje pomiędzy polimorficznymi wariantami wybranych genów zaangażowanych w procesie autofagii a odpornością na mastitis u krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej

Ładowanie...
Miniatura

Data

2023

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Abstrakt

Opis

Słowa kluczowe

autofagocytoza, bydło holsztyńsko-fryzyjskie, produkcja mleka, zapalenie gruczołu sutkowego u zwierząt

Cytowanie

Stanisławczyk, A. (2023). Asocjacje pomiędzy polimorficznymi wariantami wybranych genów zaangażowanych w procesie autofagii a odpornością na mastitis u krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej. Szczecin, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 170 s. (Niepublikowana praca doktorska)