Lavandula spp. essential oils – its use, composition and genetic basis of production

Ładowanie...
Miniatura

Data

2016

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Abstrakt

Lavender is mainly used in medicine, cosmetics industry, aromatherapy, perfume industry and as a culinary herb. It is most often grown for the purpose of obtaining essential oils characterized by a pleasant fragrance as well as antibacterial, antifungal and antioxidant properties. The present paper is an overview of information on essential oils obtained from plant tissue of the Lavandula genus, including the methods of extraction, chemical composition and potential use. The chemical composition of plant oil is determined by various parameters such as environmental conditions, growing season, harvest time, methods of drying and storing until the time of oil extraction, method of oil isolation as well as the specific conditions of the analysis (column, set temperature) used to identify the compounds.
Lawenda wykorzystywana jest głównie w medycynie, kosmetyce, aromaterapii, perfumiarstwie, a także jako przyprawa kulinarna. Niewątpliwe najczęściej uprawia się ją dla pozyskania olejków eterycznych, mających przyjemny zapach, a także bardzo dobre właściwości przeciwbakteryjne, przeciwgrzybiczne oraz antyoksydacyjne. Publikacja stanowi przegląd informacji dotyczących olejków eterycznych pozyskiwanych z tkanek roślin należących do rodzaju Lavandula, metod ich ekstrakcji oraz składu chemicznego, a także możliwości ich zastosowań. Skład chemiczny olejku roślinnego zależy od wielu parametrów, takich jak: uwarunkowania środowiskowe, okres wegetacyjny, w którym roślina została zebrana, sposób suszenia i przechowywania do czasu zasadniczej ekstrakcji olejku, sposób izolowania olejku, a także warunki prowadzenia analiz (kolumna, zaprogramowana temperatura), które są stosowane do identyfikacji związków.

Opis

Słowa kluczowe

Lamiaceae, secondary metabolites, antimicrobial and antioxidant properties, industrial use, Lamiaceae, metabolity wtórne, właściwości antymikrobiologiczne i antyoksydacyjne, zastosowanie w przemyśle

Cytowanie

Andrys D., Kulpa D. (2016). Lavandula spp. essential oils – its use, composition and genetic basis of production. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 328(39)3, 7–22. doi 10.21005/AAPZ2016.39.3.01