Fitocenotyczne i przestrzenne kryteria kształtowania leśnych i zadrzewionych wysp środowiskowych w młodoglacjalnym krajobrazie rolniczym

Ładowanie...
Miniatura

Data

2022

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Abstrakt

Opis

Słowa kluczowe

biogeograficzna teoria wysp, krajobraz rolniczy, rośliny wysp środowiskowych, różnorodność gatunkowa roślin, wyspy środowiskowe

Cytowanie

Saran, E. (2022). Fitocenotyczne i przestrzenne kryteria kształtowania leśnych i zadrzewionych wysp środowiskowych w młodoglacjalnym krajobrazie rolniczym = Phytocenotic and spatial criteria formating small forest patches in the young glacial agricultural landscape. Szczecin, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 149 s. (Niepublikowana praca doktorska) https://hdl.handle.net/20.500.12539/1608