The effects nano-silver on contamination of spring barley ‘Eunova’ in vitro

Ładowanie...
Miniatura

Data

2017

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Abstrakt

One of the available methods to control in vitro contaminations is nano-silver. Nanosilver is a non-toxic material which shows high capabilities in eliminating microorganisms, e.g., bacteria, viruses or fungus. The aim of the current study was to evaluate the potential of nano- -silver particles on decontamination, growth parameters (plant length, root length) and leaves colour of spring barley ‘Eunova’ in in vitro culture. Plant material consisted of embryos of barley which were placed on MS medium supplemented with 4.0 and 6.0 0 mg ・ dm–3 of nano-silver or submerged in 50 or 100 0 mg ・ dm–3 of nano-silver for 2 or 4 h. The control consisted of embryos treated with 70% alcohol. After 28 days it was observed, that both of the disinfection methods, operating time as well as concentrations of nano-silver, had an influence on a number of contaminations, shoot and root length and colour of the barley leaves. The smallest efficiency (100% contaminations) was found after embryos submerged in 50 mg dm-3 of nano-silver for 2 h. On the other hand, the best disinfection efficiency (0% infection) was obtained when 4.0 0 mg ・ dm–3 nano-silver was added to MS medium. Barley embryos soaked in 100 mg ・ dm–3 in nano-silver solution and grown on MS media with addition of nano-silver independent of their concentration showed similar disinfection effectiveness.
Jedną z nowych metod dezynfekcji materiału roślinnego w kulturach in vitro jest zastosowanie noanosrebra. Związek ten nie wykazuje toksycznego działania na roślinę, natomiast cechuje się wysoką skutecznością w eliminowaniu zakażeń bakteryjnych, wirusowych czy grzybowych. W pracy zbadano wpływ rożnych stężeń i sposobow aplikacji nanosrebra na skuteczność dezynfekcji, cechy morfologiczne (wysokość i długość korzeni) oraz barwę liści jęczmienia jarego ‘Eunova’ w kulturach in vitro. Materiałem wyjściowym doświadczenia były zarodki jęczmienia, ktore wykładano na pożywkę MS uzupełnioną 4.0 i 6.0 mg ・ dm–3 nanosrebra oraz zarodki moczone wcześniej w roztworze nanosrebra 50 i 100 mg ・ dm–3 w czasie 2 i 4 h. Zarodki jęczmienia moczone 70-procentowym alkoholem etylowym stanowiły probę kontrolną. Po 28 dniach doświadczenia zaobserwowano, że zarowno sposob dezynfekcji, jak i czas działania oraz stężenie roztworu nanosrebra miały wpływ na liczbę zakażeń, długość pędu i korzeni oraz barwę liści siewek jęczmienia. Najmniej skuteczne (100% zakażeń) okazało się moczenie zarodkow w 50 mg ・ dm–3 roztworu nanosrebra przez 2 h. Natomiast najlepszą skuteczność dezynfekcji (brak zakażeń) uzyskano po dodaniu do pożywki MS 4.0 mg ・ dm–3 nanosrebra. Podobną skuteczność dezynfekcji uzyskano, mocząc zarodki w 100 mg ・ dm-3 roztworu nanosrebra oraz wykładając zarodki na pożywkę MS uzupełnioną nanosrebrem, niezależnie od jego stężenia.

Opis

Słowa kluczowe

contamination, Hordeum vulgare, silver nanoparticle, tissue culture, cząsteczki nanosrebra, Hordeum vulgare, kultury tkankowe, zakażenia

Cytowanie

Krupa-Małkiewicz M., Ochmian I., Mijowska K., Cendrowski K. (2017). The effects nano-silver on contamination of spring barley ‘Eunova’ in vitro. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech., 338(44)4, 69–76. doi 10.21005/AAPZ2017.44.4.08