Selecting the date of mating in farm mink (Neovison vison) for optimization of reproduction performance

Ładowanie...
Miniatura

Data

2016

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Abstrakt

Abstract. The aim of this study was to analyse the influence of breeding factors, such as gestation length, age, dates and number of matings, on the female reproductive performance in farmed American mink (Neovison vison). We observed a group of 1372 females, variety Silverblue, in the period from 5 to 24 March (mating season) and from 25 April to 10 May (whelping period). We analysed the reproduction in females aged from 1 to 4 years. Apart from age, the evaluation of reproductive performance included the date of the first mating, number of matings and the length of pregnancy. We analysed the litter size at birth and at weaning, as well as the rate of barren females. The results showed that age, date of mating and the number of matings had a significant impact on the length of pregnancy and reproductive performance of the females. It was found that reproductive performance deteriorates in a longer gestation.
Analizowano wpływ czynników hodowlanych, takich jak: długość ciąży, wiek, termin i krotność kryć na wyniki rozrodcze samic hodowlanej norki amerykańskiej (Neovison vison). Podczas badań obserwowano grupę 1372 samic odmiany Silverblue w okresie od 5 do 24 marca (okres kojarzeń zwierząt) oraz od 25 kwietnia do 10 maja (okres wykotów). Analizowano wyniki rozrodu samic w wieku od roku do 4 lat. Oprócz wieku do oszacowania wyników rozrodu brano pod uwagę termin pierwszego krycia i liczbę kryć oraz długość ciąży. Analizie poddano liczbę norcząt urodzonych, odchowanych oraz wielkość jałowienia samic. Wyniki badań wykazały, iż wiek, termin krycia oraz liczba pokryć samic ma istotny wpływ na długość ciąży i wyniki rozrodcze samic. Stwierdzono, że dłuższa ciąża samic pogarsza wyniki rozrodcze.

Opis

Słowa kluczowe

Neovison vison, reproduction, gestation length, Neovison vison, rozród, długość ciąży

Cytowanie

Szczypułkowska H., Felska-Błaszczyk L. (2016) Selecting the date of mating in farm mink (Neovison vison) for optimization of reproduction performance. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech., 328(39)3, 219–226. doi 10.21005/AAPZ2016.39.3.19