Wpływ suplementacji przetworzonej diety witaminami na przemiany węglowodanowo-lipidowe u szczura

Ładowanie...
Miniatura

Data

2002

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Akademia Rolnicza w Szczecinie

Abstrakt

Celem pracy było określenie wpływu kontrolowanej i niekontrolowanej suplementacji witaminami diety, w której pełne ziarna pszenicy, kukurydzy i kasza jęczmienna (dieta standard) zostały zastąpione mąką i sacharozą (dieta zmodyfikowana), na: stężenia wybranych składników krwi (glukoza, triacyloglicerole, cholesterol), zmiany masy ciała, odkładanie tłuszczu okołonarządowego i skład jego kwasów tłuszczowych, a także skład chemiczny tkanki mięśniowej u szczura. Doświadczenie przeprowadzono w wiwarium Zakładu Fizjologii Żywienia Człowieka na 180 samcach i 180 samicach szczura w 8 miesiącu życia. Zwierzęta podzielono na 4 grupy: I - żywiona dietą standard, II - dietą zmodyfikowaną, III - dietą zmodyfikowaną + suplementacja niekontrolowana, IV - dietą zmodyfikowaną + suplementacja kontrolowana. Stwierdzono, że niekontrolowana suplementacja diety obniżała pobieranie paszy i stężenie glukozy, podwyższała stężenia lipoprotein krwi, prowadziła do gromadzenia mięśniowej i okołonarządowej tkanki tłuszczowej i zmieniała jej skład kwasów tłuszczowych. Suplementacja kontrolowana podwyższała stężenia lipoprotein krwi i prowadziła do gromadzenia tłuszczu okołojelitowego u samców.

Opis

Słowa kluczowe

dieta, dietetyka, metabolizm lipidów, metabolizm węglowodanów, sacharydy, szczur, witaminy

Cytowanie

Sadowska, J. (2002). Wpływ suplementacji przetworzonej diety witaminami na przemiany węglowodanowo-lipidowe u szczura. Szczecin, Akademia Rolnicza w Szczecinie, 80 s, (Niepublikowana praca doktorska) https://hdl.handle.net/20.500.12539/1566