Show simple item record

dc.contributor.authorMąkosza, Agnieszka
dc.contributor.authorRawicki, Kacper
dc.date.accessioned2022-03-11T10:18:05Z
dc.date.available2022-03-11T10:18:05Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationMąkosza A., Rawicki K. (2018). The Multiannual Variability in the Occurrence of the Temperature Indices in the Pyrzycko-Stargardzka Plain Mesoregion. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 340(45)1, 65–76. doi 10.21005/AAPZ2018.45.1.07pl_PL
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12539/996
dc.description.abstractDays with air temperature (maximum or minimum) exceeding a specific threshold values constitute the grounds for analysing extreme temperature indices. Such days are the fundamental thermal characteristics of an area under analysis. Days with particularly low or high air temperature are relevant to various spheres of life, including human health and life and economy. The aim of this paper is the analysis of the variability and frequency of temperature indices occurrence in the Pyrzycko-Stargardzka Plain mesoregion in the period 1961–2015. The source material used in this study included maximum and minimum 24-hour air temperatures as recorded at agrometeorological station in Lipnik – located in the central part of the Plain. The classification created by Kossowska-Cezak (2014) was adopted to determine days with particular temperature indices. It was found that days with given temperature thresholds were recorded more frequently (24.0%) in a cold part of a year, than those characteristic for a warm part (8.9%). The results indicate a statistically significant negative trend in the total number of frost days, cold days, very cold days and a positive trend in the total number of days described as hot, very hot and extremely hot days. The most apparent statistically significant decrease was found for cold days (3.6 per 10 years), and increase for hot days (2.3 per 10 years). In the analysed period the most frequent were frost days (62.4) and hot days (26.7). Annualy, 15.7 nights with particular temperature indices were recorded – mostly classified as warm nights. The analysis showed a statistically significant increase (by 2.5 per 10 years) in the number of nights with particular temperature indices.en
dc.description.abstractDni charakterystyczne pod względem termicznym oznaczają dni z temperaturą powietrza (maksymalną lub minimalną) przekraczającą określone wartości progowe. Dni charakteryzujące się szczególnie niską lub wysoką temperaturą powietrza mają znaczenie dla zdrowia i życia człowieka oraz wielu dziedzin gospodarki, np. rolnictwa, energetyki i turystyki. Celem pracy była analiza zmienności i częstości występowania dni charakterystycznych pod względem termicznym w latach 1961–2015 w mezoregionie Równina Pyrzycko-Stargardzka. Wykorzystany w opracowaniu materiał źródłowy obejmował maksymalne i minimalne dobowe wartości temperatury powietrza ze stacji agrometeorologicznej w Lipniku, zlokalizowanej w centralnej części Równiny. W celu określenia dni charakterystycznych pod względem termicznym wykorzystano klasyfikację Kossowskiej-Cezak (2014). Stwierdzono, że znacznie częściej występowały dni charakterystyczne pod względem termicznym dla chłodnej połowy roku (24,0%) niż dla ciepłej (8,9%). Uzyskane wyniki wskazują na istotny statystycznie ujemny trend liczby dni z przymrozkiem, mroźnych i bardzo mroźnych oraz na dodatni trend liczby dni gorących, upalnych i bardzo upalnych. Największym istotnym statystycznie spadkiem odznaczały się dni mroźne (3,6 na 10 lat), a największym wzrostem – dni gorące (2,3 na 10 lat). Wykazano, że w analizowanym wieloleciu najwięcej było dni z przymrozkiem (62,4) i dni gorących (26,7). Stwierdzono również, że przeciętnie w roku notuje się 15,7 nocy mieszczących się w wybranych wartościach progowych, z tym że większość stanowią noce ciepłe. Wykazano także istotny statystycznie wzrost liczby takich nocy o 2,5 na 10 lat.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczeciniepl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/*
dc.subjectmaximum air temperatureen
dc.subjectminimum air temperatureen
dc.subjectnorth-west Polanden
dc.subjecttemperature indicesen
dc.subjectwskaźniki temperaturypl_PL
dc.subjectpółnocno-zachodnia Polskapl_PL
dc.subjecttemperatura maksymalnapl_PL
dc.subjecttemperatura minimalnapl_PL
dc.subject.otherDyscyplina::Nauki rolnicze::Rolnictwo i ogrodnictwopl_PL
dc.titleThe Multiannual Variability in the Occurrence of the Temperature Indices in the Pyrzycko-Stargardzka Plain Mesoregionen
dc.title.alternativeWieloletnia zmienność występowania dni i nocy charakterystycznych pod względem termicznym w mezoregionie równina Pyrzycko-Stargardzkapl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.identifier.doi10.21005/AAPZ2018.45.1.07
dc.contributor.organizationDepartment of Meteorology and Landscape Architecture, West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Polanden
dc.contributor.organizationInstitute of Technology and Life Sciences, West Pomeranian Research Centre in Szczecin, Polanden
dc.page.number65–76


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska