Show simple item record

dc.contributor.authorKozos, Karolina
dc.contributor.authorOchmian, Ireneusz
dc.date.accessioned2022-03-07T17:31:39Z
dc.date.available2022-03-07T17:31:39Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationKozos K., Ochmian I. (2016). The influence of fertilisation urea phosphate on growth and yielding bush of two highbush blueberry cultivars (V. Corymbosum). Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 325(37)1, 29–38. doi 10.21005/AAPZ2016.37.1.04pl_PL
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12539/949
dc.description.abstractAn interest in highbush blueberry cultivation is growing in the world. An increase in the demand causes high prices of fruits. The success of cultivation depends on providing soil with a low pH value to the plants. The study specifies the influence of different doses (30 and 60 kg N · ha–1) of physiologically acidic urea phosphate (17.7% N, 44.6% P2O5) on the growth and yield of highbush blueberry shrubs. The studies were carried out at the Department of Horticulture, West Pomeranian University of Technology in Szczecin, at a production plantation specialized in the cultivation of highbush blueberry. The bushes were planted in soil classified as sandy silts with the content of organic matter at 4.1–4.2%. The following parameters were measured in autumn: the height of the bushes, the length of one-year growths, the number of one-year shoots growing on roots, the green index, leaf area and yield, fruit weight and firmness. The use of urea phosphate influenced the increase in the yield and size of fruits of both highbush blueberry cultivars, it did not, however, influence the increase in the height of bushes and the length of one-year shoots. It stimulated the plants to produce shoots growing on roots and the formation of larger leaves with a higher green index value as compared to unfertilized plants.en
dc.description.abstractNa świecie wzrasta zainteresowania uprawą borówki wysokiej. Wzrost popytu wpływa na wysoką cenę owoców. Powodzenie uprawy uzależnione jest od zapewnienia roślinom podłoża o niskim odczynie. W pracy określono wpływu zróżnicowanych dawek (30 i 60 kg N · ha–1) fizjologicznie kwaśnego nawozu fosforanu mocznika (17,7% N, 44,6% P2O5) na wzrost i plonowanie krzewów borówki wysokiej. Doświadczenie przeprowadzono w Katedrze Ogrodnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie na plantacji borówki wysokiej. Krzewy posadzono w glebie zakwalifikowanej do pyłów piaszczystych, o zawartości substancji organicznej na poziomie 4,1–4,2%. Jesienią mierzono wysokość krzewów, długość przyrostów jednorocznych, określono liczbę pędów odziomkowych, indeks zazielenienia, wielkość liści oraz plon, wielkość owoców i ich jędrność. Stosowanie fosforanu mocznika wpłynęło na zwiększenie plonu i wielkość owoców obu odmian borówki wysokiej, nie wpłynęło natomiast na wzrost wysokości krzewów i długości pędów jednorocznych. Pobudziło krzewy do wytwarzania pędów odziomkowych i większych liści, o wyższym indeksie zazielenienia, w porównaniu z krzewami nienawożonymi.pl
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczeciniepl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/*
dc.subjectcultivars ‘Brigitta Blue’ and ‘Sunrise’en
dc.subjectfirmnessen
dc.subjectheight shrubsen
dc.subjectweight of 100 fruits.en
dc.subjectjędrnośćen
dc.subjectmasa 100 owocówen
dc.subjectodmiany ‘Brigitta Blue’ i ‘Sunrise’pl_PL
dc.subjectwysokość roślin.pl_PL
dc.subject.otherDyscyplina::Nauki rolnicze::Zootechnika i rybactwopl_PL
dc.titleThe influence of fertilisation urea phosphate on growth and yielding bush of two highbush blueberry cultivars (V. Corymbosum)en
dc.title.alternativeWpływ nawożenia fosforanem mocznika na wzrost i plonowanie krzewów dwóch odmian borówki wysokiej (V. Corymbosum)pl_PL
dc.typeArticleen
dc.identifier.doi10.21005/AAPZ2016.37.1.04
dc.contributor.organizationDepartment of Horticulture, West Pomeranian University of Technology, Szczecinpl_PL
dc.contributor.organizationDepartment of Horticulture, West Pomeranian University of Technology, Szczecinpl_PL
dc.identifier.eissn2300-5378pl_PL
dc.page.number29-38pl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska