Show simple item record

dc.contributor.authorBortacki, Paweł
dc.contributor.authorKujawiak, Ryszard
dc.contributor.authorCzerniawska-Piątkowska, Ewa
dc.contributor.authorWójcik, Jerzy
dc.contributor.authorGrzesiak, Wilhelm
dc.date.accessioned2022-03-03T13:18:28Z
dc.date.available2022-03-03T13:18:28Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationBortacki P., Kujawiak R., Czerniawska-Piątkowska E., Wójcik J., Grzesiak W. (2016). Influence of the age on the day of first calving and the length of calving intervals on the milk yield of cows, Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech., 325(37)1, 5–12. doi 10.21005/AAPZ2016.37.1.01pl_PL
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12539/908
dc.description.abstractBadaniami objęto 264 krowy rasy holsztyńsko-fryzyjskiej, o wydajności wynoszącej ponad 10 000 kg mleka, które utrzymywane były w jednym z największych gospodarstw na terenie województwa wielkopolskiego – w Sano Agrar Institut w Lubiniu. Oszacowano wpływ wieku krów w dniu pierwszego wcielenia na produkcyjność w kolejnych trzech 305-dniowych laktacjach. Analizę poszczególnych cech użytkowych wykonano na podstawie analizy wariancji, uwzględniając wpływ laktacji oraz wieku pierwszego wycielenia, jak również okresu międzywycieleniowego. Obliczono także wspołczynnik korelacji prostej pomiędzy badanymi cechami a wiekiem pierwszego wycielenia oraz długością okresu międzywycieleniowego. Najwyższą wydajność mleka, tłuszczu i białka w pierwszej i drugiej laktacji osiągały krowy, których wiek pierwszego wycielenia przypadał na okres powyżej 26 miesięcy. W laktacji trzeciej najwyższą wydajność mleka i białka stwierdzono w grupie krów wycielonych najwcześniej, tj. w wieku poniżej 23 miesięcy. Największą zawartość białka w pierwszej, drugiej i trzeciej laktacji stwierdzono w mleku krów wycielonych po raz pierwszy w wieku poniżej 23 miesięcy. Najkorzystniejszym okresem międzywycieleniowym dla badanego stada był okres powyżej 401 dni.pl_PL
dc.description.abstractThe study involved 264 Holstein-Friesian cows with a performance of more than 10 000 kg of milk that were kept in one of the largest farms in Wielkopolskie voivodeship in Sano Agrar Institute in Lubień. One determined the influence of age at first calving on the performance in the next three 305-day lactations. Analysis of individual traits was performed through analysis of variance considering the effect of lactation and age at first calving and calving interval. One also calculated the coefficient of simple correlation between the measured trait and the age at first calving and calving interval length. The highest yields of milk, fat and protein in the first and second lactation were reached by cows, the age of which, at first calving,was 26.0 months. In the third lactation, the highest milk and protein yield were found in the group of cows calved at earliest i.e., at the age of 23.0 months. The highest protein content of the first, second and third lactation of cows was identified in the milk of cows calved for the first time at the age of 23.0 months. The most favourable calving interval for the tested herd was more than 401 days.en
dc.language.isoenen
dc.publisherWydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczeciniepl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/*
dc.subjectdairy cowsen
dc.subjectlactationen
dc.subjectage of first calvingen
dc.subjectcalving intervalsen
dc.subjectkrowy mlecznepl_PL
dc.subjectlaktacjapl_PL
dc.subjectwiek pierwszego wycieleniapl_PL
dc.subjectokres międzywycieleniowy.pl_PL
dc.subject.otherDyscyplina::Nauki rolniczepl_PL
dc.titleInfluence of the age on the day of first calving and the length of calving intervals on the milk yield of cowsen
dc.title.alternativeWpływ wieku krów w dniu pierwszego wycielenia oraz długości okresu międzywycieleniowego na produkcyjność mleczną krówpl_PL
dc.typeArticleen
dc.identifier.doi10.21005/AAPZ2016.37.1.01
dc.contributor.organizationSano-Modern Animal Nutrition Limited Company, Sękowo, Polandpl_PL
dc.contributor.organizationDepartment of Ruminant Science, West Pomeranian University of Technology, Szczecin,pl_PL
dc.identifier.eissn2300-5378pl_PL
dc.page.number5-12pl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska